Bokslut

Bokslutstjänster

I slutet av varje bokföringsår är det dags att att gå igenom gå igenom och kontrollera den löpande bokföringen i Ditt företag. Det är nu som justeringar i form av avskrivningar och periodiseringar görs

för att skapa en rättvisande bild av verksamheten under det gångna året.

 

Oavsett om Du sköter den löpande boköringen själv, eller har anlitat oss, så hjälper vi Dig genom hela bokslutsprocessen. Från första genomgång av bokföringen hela vägen fram till årsredovisning och rapportering till bolagsverket och skatteverket.

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Bokslutsdispositioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Periodiseringsfonder

Vill Du få ordning och reda på ekonomin i Ditt företag?

Evisia Gruppen AB

Hornsgatan 66

118 21 Stockholm

Tel: 08-408 180 70

Mobil: 073-640 25 01

Mail: info@evisia.se